Kursöversikt
Kursbild

Högskoleprovet kvantitativa delen. Grundkurs


EASY
Beskrivning

Den här kursen passar perfekt för dig som varit borta från matten ett tag eller bara saknar grunderna.

Det här är en grundkurs till högskoleprovets kvantitativa del (mattedelen).
Efter den här kursen förväntas du ha grunderna i
• Algebra och funktioner
• Geometri
• Bråkräkning
• Procent och statistik
• Olikheter
• Diagram, tabeller och kartor
• Strategier för XYZ-, KVA-, NOG- och DTK delen.

När du är klar med kursen och genomfört slutprovet ska du ha grunderna för att studera på gamla högskoleprov.

Utöver det har vi en fördjupningsdel
• Ekvationssystem
• Strategier för NOG-delen
• Faktorisering med konjugat- och kvadreringsregler
• Funktioner

Vi ger dig också personlig coachning under tiden du pluggar som hjälper dig att påbörja, fortsätta och avsluta!

Sektioner Totalt 52 lektioner

1. Introduktion

Lektioner

5

2. Algebra och funktioner

Lektioner

8

3. Geometri

Lektioner
 • 🔒 3.1 Omkrets
 • 🔒 3.2 Area
 • 🔒 3.3 Volym
 • 🔒 3.4 Vinklar
 • 🔒 3.5 Pythagoras sats
 • 🔒 3.6 Uppgifter från gamla högskoleprov

6

4. Bråkräkning

Lektioner
 • 🔒 4.1 Multiplikation av bråk
 • 🔒 4.2 Division av bråk
 • 🔒 4.3 Addition av bråktal
 • 🔒 4.4 Subtraktion av bråktal
 • 🔒 4.5 Uppgifter från gamla högskoleprov
 • 🔒 4.6 Uppgifter från gamla högskoleprov

6

5. Procent och statistik

Lektioner
 • 🔒 5.1 Procent
 • 🔒 5.2 Procent-, decimal och bråkform
 • 🔒 5.3 Procent och procentenheter
 • 🔒 5.4 Sannolikhet
 • 🔒 5.5 Medelvärde och median
 • 🔒 5.6 Uppgifter från gamla högskoleprov

6

6. Olikheter

Lektioner
 • 🔒 6.1 Olikhetstecken
 • 🔒 6.2 Negativa tal och olikheter
 • 🔒 6.3 Uppgifter från gamla högskoleprov

3

7. DTK

Lektioner
 • 🔒 7.1 Tabeller
 • 🔒 7.2 Linjediagram
 • 🔒 7.3 Stapeldiagram
 • 🔒 7.4 Kartor

4

Slutprov

Lektioner
 • 🔒 Slutprov

1

Fördjupning NOG

Lektioner
 • 🔒 9.1 Fördjupning NOG
 • 🔒 9.2 Fyrspaltsdiagram

2

Fördjupning ekvationssystem

Lektioner
 • 🔒 10.1 Substitutionsmetoden
 • 🔒 10.2 Substitutionsmetoden
 • 🔒 10.3 Substitutionsmetoden
 • 🔒 10.4 Additionsmetoden
 • 🔒 10.5 Additionsmetoden

5

Fördjupning faktorisering

Lektioner
 • 🔒 11.1 Konjugatregeln
 • 🔒 11.2 Kvadreringsreglerna
 • 🔒 11.3 Faktorisering

3

Fördjupning funktioner

Lektioner
 • 🔒 12.1 Funktionen f
 • 🔒 12.2 HP frågor om funktionen f

2

Extra uppgifter

Lektioner
 • 🔒 Extrauppgifter

1