1.1 Högskoleprovet


Resultatet är i värdet mellan 0.0-2.0, där 2.0 är det bästa resultatet.
Medelvärdet brukar ligga kring 0.8.
Tar en heldag att skriva och erbjuds 2 gånger om året. 1 gång på våren och 1 gång på hösten.

Heldagen är uppdelade i 5 st provpass.
- 2 st kvantitativa (matte)
- 2 st verbala (svenska 6 engelska)
- Återstående är ej betygsgrundande.

- Endast svar i svarshäftet.
- Anteckna i provpapperet.

Hjälpmedel
- Blyertspenna
- Rak linjal
- Suddgummi
- Överstrykningspenna

160 poäng totalt på de 4 delarna.
80 poäng på kvantitativa delen (mattedelen)
80 poäng på verbaladelen (svenska & engelska)

Varje rätt svar ger 1 poäng.