1.2 XYZ-delen


XYZ-delen
- 12 första frågorna i kvantitativa provpasset.
- Max 1min per fråga rekommenderas.

Fördelning
~ 37% Algebra och funktioner
~ 19% Geometri
~ 19% Bråkräkning
~ 10% Statistik och procent
~ 7% Olikheter
~ 8%. Övrigt